» Poprzednia strona szkoły «
Witamy na naszej stronie!
tarcza_1
Najważniejsze informacje

Informatyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej uprzejmie proszą (zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o organizacji 0limpiad) o poinformowanie uczniów Państwa Szkoły o rozpoczynających się zawodach I stopnia XXII Olimpiady Informatycznej. Będziemy wdzięczni za wydrukowanie i wywieszenie załączonego plakatu informacyjnego (możliwie w kolorze i jak największym formacie).

Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu. Jednocześnie informujemy, że Fundacja Rozwoju Edukacji oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego korzystając z grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji organizuje dla uzdolnionych informatycznie i matematycznie uczniów internetowe kursy. Więcej informacji na stronie www.oi.edu.pl  Prosimy także o przekazanie tej informacji młodzieży, zwłaszcza, że kursy są oczywiście bezpłatne.

Uprzejmie prosimy o wywieszenie plakatów także w tych szkołach, w których nie ma zajęć z informatyki, gdyż, jak wiemy, wielu entuzjastów informatyki pragnie wziąć udział w Olimpiadzie niezależnie od lokalnych warunków, a załączony plakat  jest podstawowym sposobem informowania młodzieży o rozpoczynających się zawodach.

Serdecznie dziękujemy za współpracę

Koordynator Olimpiady Informatycznej

 

                          Tadeusz Kuran

 Zrealizowane projekty:

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Szkoła sukcesu
e-Szkoła Moja Wielkopolska
Fizyka jest ciekawa
As kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright (c) 2011 Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie
Projekt i wykonanie: Michał Sajnóg, Leszek Kowalewicz