» Poprzednia strona szkoły «
Witamy na naszej stronie!
tarcza_1
Najważniejsze informacje

Projekty, w których szkoła bierze udział

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Adres: dpjw.org

Szkoła sukcesu

Szkoła sukcesu

Projekt „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT” realizowany jest od 01.12.2009 do 31.07.2014 na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (nr UDA-POKL.03.03.04-00-073/09-00 z dnia 12.02.2010) w ramach poddziałania 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia” – projekty konkursowe priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty”.

e-Szkoła Moja Wielkopolska

e-Szkoła Moja Wielkopolska

Projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska" realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania 
w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną.

Rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2014 roku. Swoimi działaniami obejmuje 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Zaangażowanych zostanie 9450 uczniów oraz 1307 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.

Fizyka jest ciekawa

Fizyka jest ciekawa

Celem projektu "Fizyka jest ciekawa" jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.

As kompetencji

As kompetencji

Celem projektu „AS KOMPETENCJI” jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwóju kompetencji matematyczno –fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Projekt jest realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Uczestnicy projektu to 1920 uczniów i 90 szkół ponadgimnazjalnych, Zrealizowane projekty:

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Szkoła sukcesu
e-Szkoła Moja Wielkopolska
Fizyka jest ciekawa
As kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright (c) 2011 Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie
Projekt i wykonanie: Michał Sajnóg, Leszek Kowalewicz