» Poprzednia strona szkoły «
Witamy na naszej stronie!
tarcza_1
Najważniejsze informacje

Aktualności

UCZNIOWIE LO NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM

      Dnia 1 kwietnia 2015 roku klasa 2A wraz z wychowawczynią, p. Hanną Jarząbek i dyrektorem, p. Arkadiuszem Karwatką miała zaszczyt wziąć udział w projekcie polegającym na symulacji obrad plenarnych  i prac komisji wchodzących w skład Rady Miasta Radarowa Górnego „R.A.D.A.R. – Rewolucyjny Akademicki Dzień Aktywnej Roz(g)rywki”, który odbywał się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza.

       Naszą wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania budynku wydziału, po którym oprowadzał nas         p. Damian CIeślak. Zobaczyliśmy m.in. studio radiowe, studio telewizyjne, bibliotekę i pracownię komputerową. Następnie zebraliśmy się pod salą, w której miały odbyć się obrady. Każdy z nas otrzymał teczkę z ulotką, na której znajdował się opis miasta - Radarowa Górnego. Zostaliśmy podzieleni na partie polityczne, które zrzeszały osoby o tych samych poglądach. Na początku powitał nas dziekan wydziału, prof. dr hab. Robert Kmieciak, następnie opiekun Koła Naukowego dr Paweł Antkowiak pokrótce przedstawił nam, jak będzie przebiegać symulacja.

        Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Miasta Poznania – Grzegorz Ganowicz. Na wstępie burmistrz Radarowa Górnego, mgr Marcin Łukaszewski przedstawił plany związane z budową elektrowni atomowej na terenie miasta. Radni - czyli my - mieliśmy podjąć decyzję w sprawie tego projektu. Każda z partii musiała oddelegować członków do poszczególnych komisji, a te  po krótkich naradach zobowiązane były wygłosić swoje stanowiska. Na sali obecni byli również Radni Miasta Poznania - p. Klaudia Strzelecka i p. Mateusz Rozmiarek, którzy służyli nam pomocą. Członkowie komisji, powróciwszy do swoich ugrupowań, musieli  przedstawić swoje koncepcje dotyczące budowy elektrowni. Zaraz po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja pomiędzy radnymi. Każdy z nas mógł wypowiedzieć swoje zdanie. Najbardziej aktywni zostali na koniec nagrodzeni. Byli to Hubert Woźniak, Aleksandra Skierś, Bartosz Tomaszewski i Mikołaj Stryszowski. Obrady zakończyły się głosowaniem wszystkich radnych nad podjęciem uchwały w sprawie budowy elektrowni: większością głosów zdecydowano, że owa elektrownia zostanie wybudowana.

       Bardzo dziękujemy p. Kindze Jasiak, p. Martynie Domańskiej, p. Marcinowi Łukaszewskiemu i p. Damianowi Cieślakowi za zorganizowanie nam tego spotkania na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

 

                                                                                     Uczniowie kl. 2A LO


« Wróć


Zrealizowane projekty:

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Szkoła sukcesu
e-Szkoła Moja Wielkopolska
Fizyka jest ciekawa
As kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright (c) 2011 Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie
Projekt i wykonanie: Michał Sajnóg, Leszek Kowalewicz